Whitepaper

Use AWS-CloudWatch to create alarms in Opsgenie

För att snabbt kunna identifiera kommande eller pågående incidenter handlar allt om att veta var problemet ligger och vad som kan tänkas vara ursprunget till incidenten.

Genom att skicka loggar direkt från servrar och mjukvaror till AWS CloudWatch, en central logghanteringstjänst i AWS, kan loggarna analyseras i realtid.

Notifikationer/larm kan triggas på utpekade nyckelord i loggfilerna, vilket genererar epost till en förvald maillåda. Ett arbetssätt som är långt från optimalt, det är lätt att tappa bort larmet in i mängden och informationen når inte alltid rätt resurs vid rätt tillfälle.

 

 

Varför inte då utnyttja Opsgenie från Atlassian som kan behandla larmen som kommer från AWS CloudWatch? Om en incident skulle inträffa går det att utnyttja beredskapsschemat som redan finns uppsatt för dina 24/7 supportteam.

Eskaleringsprocessen i Opsgenie tillåter att alla i teamet är med i loopen när det gäller att övervaka kritisk infrastruktur. Till exempel teamet som jobbar med den påverkade mjukvaran. Säkerställ att det alltid finns någon teammedlem som kan undersöka vad som pågår och vidta direkta åtgärder. Opsgenielarm baserade på loggfel ger ditt team en chans att agera innan slutanvändaren blir påverkad, rätt resurser arbetar med incidenten, ingen tid går till spillo. Det skapar trygghet och stabilitet.


Share this post